SUBJEK MKSK DAN JUMLAH SELAMASA SETIAP TINGKATAN 2002
 

 

 

BIL SUBJEK KOD TINGKATAN
      1 2 3 4 5 T1 T2 T3
1 NAHU NA 5 5 4 4 4 3 5 4
2 SHARAF SF     3 3 3     4
3 IMLA' IM 6         5    
4 MUTALAAH MH 6 6 6     4 5 3
5 BALAGHAH BG       3 3      
6 ADAB/NUSUS AN         3      
7 TERJEMAH TR       3 2      
8 TAJWID TJ 6         5    
9 HADITH HA 2 4 3 3 2 2 3 4
10 USULUDDIN US 5 5 4 4 3 4 5 4
11 ADAB/AKHLAK AD 5 5       4 4  
12 Q. ANBIYA' QA   3 2 2     4 4
13 TAFSIR TF 5 5 3 3 3 4 5 4
14 FEQAH FQ 5 6 5 4 5 4 4 4
15 ULUM QURAN UQ       4        
16 ULUM HADITH UH     3 3       4
17 USUL FIQH UF         3      
  JUMLAH SUBJEK   9 8 9 11 10 9 8 9
  JUMLAH SELAMASA   45 39 33 36 31 35 35 35