Untuk maklumat dan pengetahuan para pelajar sekalian,

Di sini kami menghidangkan 'formula' mengenai SQ 3R.

Yang dimaksudkan dengan SQ 3R itu ialah

 

'Membuat penyelidikan atau kajian'

 

'Menyenaraikan seberapa banyak pertanyaan atau soalan'

 

READ IAITU MEMBACA

RECITE MENGHAFAL ATAU MENYEBUT SEMULA

REVIEW MENGKAJI SEMULA

 


 

Sila amalkan formula ini, Insya'Allah kaedah pembelajaran para pelajar akan menjadi lebih sestematik dan mudah. semoga anda memperolihi kejayaan cemerlang.