PENYERTAAN IKHTIFAL

REKOD KEPUTUSAN PENYERTAAN IKHTIFAL BAHASA ARAB PERINGKAT DAERAH HULU LANGAT 2000-2001

 

BIL ACARA TAHUNAN DEKLAMASI SAJAK KALIMATUS SOBAH BERCERITA HIWAR KUIZ  BUKU SKRAP & CARTA KALAM KHAT
1 2000 Tempat Pertama Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal
2 2001 Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal Tidak sertai Pusingan Awal Tempat Ketiga Pusingan Awal Pusingan Awal
3 2002 Tempat Pertama Tempat Keempat Tempat Kedua Pusingan Awal Pusingan Kedua Pusingan Awal Pusingan Awal Pusingan Awal