Borang Permohonan Masuk Sekolah Kiblah PERMOHONAN ON-LINE
Butir Pemohon:
Nama Pelajar:
 
No. S/B @ K/P:
Tarikh Lahir:
Tingkatan:
Nama Sekolah Terdahulu:
Nama Bapa/Penjaga:
No. K/P:
Alamat Surat Menyurat:
 
No. Tel (rumah):
No. Tel (pejabat):
No Tel bimbit(h/phone):
Maklumat-maklumat lain (jika ada)


 

 

 

 

* Kelulusan baik dalam PMR dan mesti lulus subjek Bahasa Arab 

bagi kemasukan ke TINGKATAN 4 & 5 
(Penerimaan secara pendahuluan akan dibuat berdasarkan 

keputusan Ujian Percubaan PMR disekolah Masing-masing) 

 

 

 

Sila hantarkan kepada:

SEKOLAH KIBLAH 
3690-15A, Jalan Tok Dagang, 
Sungai Merab Jaya, 
43000 Bangi, 
Selangor Daru Ehsan. 
Tel: 03-8926 1317/18 
Fax: 03-8926 1315 

Email: sekolahkiblah@yahoo.com