Make your own free website on Tripod.com
KURIKULUM SEKOLAH KIBLAH

 Bahagian Akademik dipecahkan kepada dua unit iaitu:

    KBSM

    MKSK(Mata Pelajaran Khas sekolah Kiblah)
KBSM adalah teras pendidikan di Malaysia. Pelajar Kiblah akan menduduki peperiksaan awam yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu PMR dan SPM.


a) Matapelajaran Akademik (KBSM) Peringkat Menengah Rendah

TERAS

MINIT/MINGGU

ELEKTIF

MINIT/MINGGU

1. Bahasa Malaysia

2. Bahasa Inggeris

3. Pendidikan Islam

4. Matematik

5. Sains

6. Geografi

7. Sejarah

8. Kemahiran Hidup (Pilihan 1)

240 (6 x 40)

240 (6 x 40)

200 (5 x 40)

240 (6 x 40)

200 (5 x 40)

120 (3 x 40)

120 (3 x 40)

160 (4 x 40)

 

1. Bahasa Arab 

(Komunikasi)

2. Komputer

200 (5 x 40)

 

 

  80 (2 x 40)

 

 

 
b) Matapelajaran Akademik (KBSM) Peringkat Menengah Atas

TERAS

MINIT/MINGGU

ELEKTIF

MINIT/MINGGU

1. Bahasa Malaysia

2. Bahasa Inggeris

3. Matematik

4. Sejarah

5. Sains

6. Bahasa Arab

(Komunikasi)

240 (6 x 40)

240 (6 x 40)

200 (5 x 40)

120 (3 x 40)

200 (5 x 40)

200 (5 x 40)

 

1.Al-Quran/As-Sunnah

2.Pen. Syariah Islamiah

3. Prinsip Akaun/

    Ekonomi Asas/

    Perdagangan

160 (5 x 40)

 200 (4 x 40)  

 120 (3 x 40)

 

 

Sementara itu MKSK pula adalah ciri utama Kurikulum Kiblah.